Hamjern i Sandnes sentrum

Disse er levert i kombinasjon med selvanningstank for å spare på tid og for bedre blomsterresultat.

Sandnes sentrum har flere Hamjernsurner i bruk over hele sentrum.