Losby Gods

Audun Benk, Losby Gods

Losby Gods har et stort og velholdt grøntanlegg. Audun Benk kommer til sin rett i disse vakre omgivelsene.

Her har vi skapt et flott sted å ta bilder for de besøkende, og dette gjør at Losby Gods i enda større grad blir synlig på sosiale medier!