Skedsmo kommune – Rådhusparken og Lillestrøm Kirke

Maskinplanting av blomsterløk

I Rådhusparken og ved Lillestrøm Kirke satte vi ned 40.000 blomsterløk maskinelt sammen med Skedsmo Kommunes parkavdeling. Løkplantemaskinen ble lånt ut av LOG. Neste vår kunne vi se på resultatet – se bildene!

Resultatet