Veksthusprosjekt på Søgne Videregående skole

LED-belysning til veksthus til skole og opplæring på Søgne VGS

LOG har levert et veksthus til Søgne Videregående skole, hvor de har tatt i bruk LED. Veksthuset skal benyttes til opplæringsformål.

For toppbelysning i selve veksthuset er det benyttet Philips TopLight.

For belysning i vertikale dyrkingssystemer er det benyttet Phillips LED Production Module 3.0.