SAVAQ – system for overvannshåndtering og LOD

Patentert system som kombinerer lokal overvannsdisposisjon (LOD) med vanning av store bed og beplatninger.

Savaq er løsningen for både bedret lokal overvannsdisposisjon (LOD) kombinert med bevanning av offentlige uterom. Overvannet – som for mange er et problem – blir en ressurs som benyttes til «forgrønning» av byrommet.

Savaq 160 City er et kapillært vanningssystem som gir en bedre kontroll over rotsonen og er designet for å kunne brukes i lange installasjoner uten at man trenger trykk på vannet. Det patenterte systemet gir en jevn spredning av fukt i jorden. Jorden og vekstene bestemmer deretter spredningshastigheten. Savaq-teknikken er utformet for å lagre maksimalt med vann samtidig som vekstene får det vann om trengs. Vannforbruket er en brøkdel av hva konvensjonelle vanningssystemer bruker.

Med Savaq løses både et problem med overvannshåndtering, samtidig som vannet kan nyttegjøres i bed og beplantinger

Mer info: Sparer 60-90% vann i forhold til konvensjonelle vanningssystem.

Brukes til trær, busker, stauder, plener eller for oppsamling av overvann/regnvann.

 • Vanner uten trykk direkte i rotsonene
 • Eliminerer vannfordamping
 • Reduserer dreneringseffekten
 • Øker effektiviteten for gjødselanvending
 • Kan med fordel bruke regnvann/overvann
 • Minsker skjøtselkostnadene
 • Minsker ugressproblem
 • Enkel montering
 • Kan brukes inntil husvegger
 • Kan legges i helling For håndtering av overvann
 • Sammenkoplingsbart med avløpsvann/regnvann
 • Tar hånd om regnvann/overvann
 • Kan løfte vannet til et høyere nivå uten pumpe
 • Løsning for avstenging av avløpsvann vinterstid (unngår for eksempel salt etter strøing)

Vannfellen tar vann fra nedløpsrøret og leder det inn i Savaq-systemet. Mulighet for å stenge fellen om vinteren, slik at vannet ikke går ned i systemet og fryser. Overløpsbrønnen kan også stenges slik at overvann ikke går inn i systemet om vinteren, men ledes direkte til avløpssystemet.

Kapillærkraft: Jordens egen kapillærkraft gir et optimalt vekstmiljø ved å absorbere og fordele fukt etter jordens egen fuktighetkapasitet. Kapillærkraften gjør at jorden beholder den mengde fukt som er mulig uten at vann dreneres bort. Når vekstene krever mer fuktighet øker den kapillære løftehastigheten, og minsker igjen når jorden er gjennomfuktet. Funksjon: Vannet transporteres med et absorberende og løftende spesialvev, separat for hver seksjon. Vannet holdes i hver seksjon av en mellomvegg som reduserer vannflyten. Derfor kan Savaq også brukes i helling. Skulle det oppstå en skade på en seksjon (f eks ved graving), å påvirkes ikke resten av sytemet og er fortsatt funksjonelt. Savaq-systemet skapet et kunstig grunnvann-nivå ved rotsonene og vanner uten trykk over lang tid.

Kontakt oss for å lære mer