Visningsdager for prøvefelt for blomster på Gjennestad

Visningsdag prøvefelt Gjennestad

Tradisjonen tro holdt vi den 24 august visning på LOGs prøvefelt på Gjennestad.

Det var meget godt fremmøte, og det ble gitt omvisning på feltet i løpet av dagen.

Her finner du en oversikt her over nyheter som ble vist.

I parallell med visningsfeltet, ble det også avholdt fagdag i samarbeid med NLR vedr avrenning fra veksthus. Materialet er tilgjengelig på NLRs sider

Feltet inneholder hovedsakelig sorter fra vårt standardsortiment av stiklingsformerte sommerblomster. I tillegg har vi i år også en del prøvesorter samt et utvalg av våre barrotsstauder. Det er også en del prøver av ulike nyheter fra frøfirmaer over hele verden. Feltet var generelt meget godt vedlikeholdt av Gjennestad Gartnerskole, og ønsker du å besøke feltet, er det tilgjengelig en stund til (til ca 15 september)