Webinar om LED i agurkproduksjon

Den 20. april avhold LOG og Signify webinar om bruk av LED i agurkproduksjon

På webinaret var hovedtema hvordan man med LED-belysning kan sikre en høy produktivitet, kombinert med reduserte energikostnader. avling av agurk gjennom hele året.

Det ble gitt en presentasjon der man gikk i dybden på temaer som lysspektrum og lysmengde for helårsproduksjon av agurk under norske forhold.

For de enkelte gartnerier vil det alltid være unike behov, basert på veksthusets utforming, produksjonsplaner og andre forhold. For en detaljert diskusjon rundt den enkeltes behov arrangere LOG og Signify gjerne et møte for å diskutere et optimalisere forslag.

Overordnede fordeler med LED er

  • Vesentlig økt effektivitetsgrad, dvs redusert strømbehov
  • Kombinasjoner av ulike typer moduler, både toppbelysning og mellombelysning, kan gi bedre lysfordeling og lysinntrengning også lavere i kulturen
  • Mindre varmeavgivelse på sommeren, med dertil redusert behov ro lufting og redusert behov for tilførsel av CO2
  • Økt mulighet til styring og bruk av skyggegardin
  • Høyere gjennomsnitt døgntemperatur vs HPS (1-2 grader)

Er du nysgjerrig på om LED kan være aktuelt for din produksjon?
Kontakt din lokale LOGs selger for å organisere et teams-møte med ressurser fra Signify og LOG. Etter en diskusjon om din produksjon, oppsett og strategi utarbeider vi et forslag om lysplan for din produksjon.
Få tilsendt presentasjonene

Ønsker å få tilsendt presentasjonene fra webinaret for LED i agurkproduksjon.

  • Navn på kontaktperson for henvendelsen
  • (Angi foretaket du representerer)