Fagdager hos LOG Utemiljø: Solcellebelysning, permeable dekker og kunstgress uten granulat

LOG Utemiljø tilbyr fagkunnskap kombinert med bransjetreff og matservering.

I uke 7 inviterer vi til fagdager i Stokke, Oslo og Bergen.

Solcelledrevet belysning:
Photinus er en verdensledende produsent av solcelledrevet LED-belysning. Deres lysteknologi gir mulighet for lys der man ellers aldri ville kunne installert vanlig belysning. Enkel kabelfri installasjon med jordbor gir besparelser for både landskap og budsjett. Se mer info på www.photinus.at

Stabilt underlag i permeable dekker:
For å gi alle like muligheter til fri bevegelse i offentlige rom, kreves gode løsninger for stabilisering av terrenget. Når dekket skal være permeabelt, brukes ofte grus/singel. Singel kan gi et noe ustabilt underlag, men med ECCOgravel kan du gå, sykle og bruke rullestol uten å lage spor. Eccogravel er et høykvalitetsprodukt for underlag hvor grusen blir stabil også i helling. Eccodal gressarmering er et suverent produkt for parkeringsplasser eller steder man ønsker et fast underlag, men likevel et grønt uttrykk. Ecco Drainbase er et suverent underlag for kunstgress. Se mer info på www.eccoproducts.eu

Miljøvennlig kunstgress:
Scanturf leverer miljøvennlige og vedlikeholdsfrie alternativ til gress, uten gummigranulat. Tidligere var kunstgress forbundet med neongrønt gress og unaturlig tekstur. I dag er realiteten en helt annen. Kunstgress brukes både i private hager, lekeplasser i tillegg til fotballbaner. Scanturf vil snakke om hvordan de har klart å bli blant markedets beste og mest miljøvennlige kunstgressleverandør og hvordan bransjen har endret seg. Se mer info på: https://www.scanturf.no/

Dato og steder for de 3 arrangementene:

Tirsdag 11. februar
Gjennestad Gartnerskole / Amfi, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Onsdag 12. februar
LOG AS / Showrom inngang B, Nedre Kalbakkvei 88, 1081 Oslo

Torsdag 13. februar
Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad, Bergen

 

Fagdagene har samme program alle 3 steder:

08:30
Registrering og kaffe

08:45
Velkommen
LOG Utemiljø

09:00 – 10:00
Photinus (foredraget går på engelsk)
Kurt Grillmayr

10:00 – 10:10
Pause

10:10 – 11:00
Eccoproducts (foredraget går på engelsk)
Annika Deuninck

11:15
Lunsj

12.00 – 13.00
Scanturf (foredrag går på norsk)
Øyvind A. Sletner

Spørsmål kan stilles underveis, men foredragsholderne vil være tilstede fram til kl. 14:00 slik at det blir god tid til spørsmål eller konkrete saker man har tanker om. Deltageravgift 190 eks mva, per deltager. Påmelding gjøres til utemiljo@log.no. I løpet av 2020 vil vi holde mange fagseminarer rundt om i Norge