Slutt på Nemaslug

Nemaslug som inneholder nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita vil ikke lenger bli produsert, men vil bli erstattet av Nemaslug 2.0 som inneholder nematoden Phasmarhabditis californica (strain P19D). Denne typen er ikke godkjent i Norge per idags dato.

Denne typen forventes å bli godkjent for salg i Norge i 2024 eller senere. Vi har derfor ikke lenger Nemaslug for salg i Norge.